KING RYUKYU キングリューキュー

沖縄を拠点に活動するFOUNDATION SOUND、KING RYUKYUのMC/SELECTOR。 1991年より自身のキャリアと共にKING RYUKYU SOUNDを立ち上げ、2011年に20周年を迎えた日本屈指のFoundation Sound。